IKG Dortmund

   
 
Datum Titel
Do, 30.09.2021
Fr, 01.10.2021
Fr, 01.10.2021
Sa, 02.10.2021
Sa, 02.10.2021
Mo, 04.10.2021
Di, 05.10.2021
Mi, 06.10.2021
Fr, 08.10.2021
Mo, 25.10.2021 - Fr, 29.10.2021
Fr, 29.10.2021
Mo, 01.11.2021
Mi, 03.11.2021
Do, 04.11.2021
Fr, 05.11.2021
Mo, 08.11.2021
Mo, 08.11.2021
Di, 09.11.2021
Mi, 10.11.2021
Fr, 12.11.2021
Sa, 13.11.2021
Di, 16.11.2021
Fr, 19.11.2021
So, 21.11.2021
Mo, 22.11.2021
Mo, 22.11.2021
Fr, 26.11.2021
Mo, 29.11.2021
Fr, 03.12.2021
Di, 07.12.2021
Mi, 08.12.2021
Fr, 10.12.2021
Mo, 20.12.2021
Di, 21.12.2021
Di, 21.12.2021
Mi, 22.12.2021
Mi, 22.12.2021
Do, 23.12.2021
Mo, 10.01.2022
Mi, 12.01.2022
Sa, 15.01.2022
Mi, 19.01.2022
Do, 20.01.2022
Mo, 24.01.2022
Mo, 24.01.2022
Mo, 24.01.2022
Di, 25.01.2022
Mi, 26.01.2022
Do, 27.01.2022
Fr, 28.01.2022
Fr, 28.01.2022
So, 30.01.2022
Mo, 31.01.2022 - Di, 08.02.2022
Mo, 31.01.2022
Fr, 04.02.2022